My Actifit Report Card: June 9 2021

in Actifit15 days ago

Dzisiejszy dzień mocno zwariowany. Zero spokoju. Zaczęło się od drobnych awantur Bombla, kiedy chciałam przygotować Parfait.
Potem spóźniła się położna, przez co ja spóźniłam się do mechanika, na szczęście koniec końców mój tata podrzucił tam mój samochód. Niestety z odbiorem po południu auta również był problem - a to dlatego, że mój mąż pracuje dłużej niż warsztat, a ja jak na blondynkę przystało, nie umiałam ogarnąć jak wypina się adaptery z fotelika, więc nie byłam w stanie załatwić tego sama. 🤷‍♀️
Ale oprócz tego jesteśmy rzecz jasna bardzo ogarnięci, a Bombel oprócz porannej karczemnej awantury przez resztę dnia pozostał najsłodszym słodziakiem. 🥰
No i udał się całkiem fajny spacer, pomimo tego, że z początku trochę zaczęło kropić i chciało nas przegonić do domu. Nie daliśmy się i prawie 6 km zaliczone. Kroków na Actifit jednak wpadło znacznie mniej niż wczoraj na samym spacerze, a to dlatego, że Actifit lepiej działa w kieszeni, niż w torebce. Takie fory dla tych, co torebek nie noszą 😜

Today was quite a crazy day. No time to rest (almost). It started with Baby's little quarrels when I wanted to prepare [Parfait] (https://hive.blog/hive-120586/@asia-pl/parfait-quick-and-easy-delicious-dessert-en-or-szybki-i-prosty-pyszny-deser).
Then the midwife was late, which made me be late to the mechanic, luckily in the end my dad dropped my car there. But then, picking up the car in the afternoon was also a problem - and this because my husband works longer than the workshop is open, and as I am a legal blonde, I couldn't work out how to remove adapters from the baby car seat, so I was not able to get the car today. 🤷‍♀️
But apart from that, of course, we are very well organized, and Baby, apart from the morning brawl, remained the sweetest cutie for the rest of the day. 🥰
And we made quite a nice walk, despite the fact that at first it started to sprinkle a little and I didn't want to get too far from home. We did not give up though and we completed almost 6 km walk. However, there were significantly fewer steps on the Actifit than yesterday on the similar walk, and this is because Actifit works better in a pocket than in a purse. Such benefits for those who don't use handbags 😜


Lubię tego kota

I like this cat


Pyszny chłodnik z botwinki mojej mamy

Delicious chilled beetroot soup by my mum


Dzika róża

Rosa canina, or dog rose


A to z kolei Róża pomarszczona

And this one is rugosa rose, or beach rose, or Japanese rose ;)


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


10420
Daily Activity, Walking

Sort:  

Kroków mniej, ale wystarczyło do drugiego zwycięstwa pod rząd :) Twój dzisiejszy rywal zrobił 55 kroków mniej :)

Ha! No proszę 🥳

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 61.75 AFIT tokens for your effort in reaching 10420 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.33% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

!BEER
używając #aroundtheworld


Hey @asia-pl, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.